Pomozte nám udržet tyto stránky
Pokud Vás projekt flightsimulator.cz zaujal a osud těchto stránek vám není lhostejný i do budoucna, podpořte nás jakoukoli finanční částkou,
která bude využita na hrazení pronájmu prostoru pro tento web a veškeré potřeby pro jeho správné fungování.

Číslo účtu:
1074943014/3030 CZK
Variabilní symbol: 0007972

Děkujeme, Flightsimulator Team

Please help us to save our page
Do you like Flightsimulator.cz project,do you concerned about the future of this page.
Please support us. Your payment will be used to pay server costs. You can send amount of money of your choice. Thank you very much and see you on our page.

Acount number:
1074943022/3030 EUR — IBAN: CZ60 3030 0000 0010 7494 3022
1074943049/3030 USD — IBAN: CZ10 3030 0000 0010 7494 3049
( Swift ) Code: Airaczpp
Variable symbol: 0007972

Thank Flightsimulator Team